Historia Spółki

Spółka została zawiązana pod koniec 1999 r. pod nazwą Art New media S.A. i zajmowała się obrotem działami sztuki. W 2008 r. zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, stając się spółką publiczną.

Pod koniec 2016 r. głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu został pan Bilal A. Noor, który przeprowadził restrukturyzację spółki i zmienił jej profil działalności. Pod koniec 2017 r.  spółka podjęła decyzję o zmianie firmy na Ark Royal SA.